Juriidiline nõustamine

Aeg on raha. Milleks ise pusida dokumentidega ja kulutada aega suhtlemiseks ametiasutustes. Usalda meid ja jäta kogu paberimajandus meie hooleks.

Raamatupidamine

Igasuguse majandustegevusega kaasneb suuremal või vähemal määral vajadus raamatupidamise järele. Raamatupidamine on majandusarvestus, mis peaks andma ettevõtjale ja õigustatud kolmandatele isikutele ülevaate konkreetses äris toimuvast. Raamatupidamine kajastab toimunud majandustehingud ja nendest tulenevad nõudeid ja kohustusi raamatupidamisregistrites.

Personaliarvestus

Personaliarvestus on seadusandlusest tulenev arvepidamine ettevõttes töötava isikkoosseisu kohta alates töösuhte vormistamisest, töötingimuste muutmisest kuni töölepingu lõpetamiseni.

Finantsnõustamine

Raamatupidamist ja maksuarvestust tuleb vaadelda eraldi. Aitame Sind kõiges mis puudutab maksusid ja anname soovitusi maksuriskide minimeerimiseks: