RAAMATUPIDAMINE

Igasuguse majandustegevusega kaasneb

suuremal või vähemal määral vajadus raamatupidamise järele. Raamatupidamine on majandusarvestus, mis peaks andma ettevõtjale ja õigustatud kolmandatele isikutele ülevaate konkreetses äris toimuvast. Raamatupidamine kajastab toimunud majandustehingud ja nendest tulenevad nõudeid ja kohustusi raamatupidamisregistrites.

Miks osta raamatupidamisteenust?

  • Meie poolt esitatav arve on väiksem, kui seda oleksid vastava spetsialisti palga- ja muud kulud ettevõttes.
  • Jääb ära uue töökoha loomisel vajalikud investeeringud (kontoriruumid, arvuti, raamatupidamisprogramm, jne).
  • Puuduvad kulutused töötaja kvalifikatsiooni tõstmisele või arvuti- ning programmi uuendustele.

Millist teenuseliiki valida?

  • Lihtne raamatupidamine
  • E-raamatupidamine
  • Nõustav raamatupidamine

Lihtne raamatupidamisteenus

sobib väiksematele ettevõtetele, mille igapäevaste tehingute maht on väike ning juhtkond ei vaja keerukat raamatupidamist ja detailseid juhtimisaruandeid. Selle teenuse hind on soodsam ja ei tekita väikeettevõttele suurt püsikulude koormust.

E-raamatupidamise

puhul jääb ära dokumentide pidev kogumine ja edasi-tagasi saatmine ning topeltsisestamine. Raamatupidamine interneti teel võimaldab Teil andmeid sisestada, muuta, edasi saata ja välja trükkida. Ostu- ja müügiarveid saate sisestada ja väljastada otse programmist.

Dokumendid, mida Te ise ei sisesta võib meile edastada e-mailiga, postiga, faxiga või ise kohale tuua. Peale dokumentide sisestamist saate jälgida oma raamatupidamise seisu otse andmebaasist. Samuti näete erinevaid finantsaruandeid – bilanss, kasumiaruanne, laekumata müügiarved, maksmata ostuarved jne.

Nõustav raamatupidamisteenus

on ettevõtetele, mille juhtkond vajab tavapärasele raamatupidamisele lisaks juhtimisarvestuse ja analüüside näol tuge juhtimisotsuste tegemiseks. Samuti sobib see teenus ettevõttele, mille raamatupidamise maht vajab oma raamatupidajat, kes tegeleb igapäevase jooksva tööga, kuid ei oma piisavat pädevust keerukate küsimuste lahendamisel, süsteemi arendamisel ja aruannete koostamisel.
Küsi pakkumist