JURIIDILINE NÕUSTAMINE

Aeg on raha. Milleks ise pusida dokumentidega ja kulutada aega suhtlemiseks ametiasutustes. Usalda meid ja jäta kogu paberimajandus meie hooleks.

  • Äriühingu asutamine – pakume nõustamist koos võimalusega kohe ka ettevõtte asutamisdokumendid ära esitada Äriregistri ettevõtjaportaalis

  • Lepingute koostamine – koostame kõik Teie äritegevuseks vajalikud lepingud

  • Avalduste ja hagide koostamine – maksekäsu kiirmenetluste ja hagide koostamine

  • Juriidilised konsultatsioonid – juriidilised konsultatsioonid ja notariaalsete tehingute ettevalmistamine

  • Registriandmete muudatused – koostame vajalikud dokumendid Äriregistris teostatavate muutuste kohta

  • Ettevõtete ost – selgitame välja ettevõtte turuväärtuse ja koostame vajaliku dokumentatsiooni

  • Ettevõtte likvideerimine – pakume Teile põhjalikku konsultatsiooni enne otsuse langetamist. Koostame Äriregistri jaoks vajalikud dokumendid.