PERSONALIARVESTUS

Personaliarvestus on seadusandlusest tulenev arvepidamine ettevõttes töötava isikkoosseisu kohta alates töösuhte vormistamisest, töötingimuste muutmisest kuni töölepingu lõpetamiseni.
Personaliarvestuse eesmärk on tööseadusandlusest tulenevate nõuete täitmine.
Teenus sisaldab:
  • Lepingute koostamine, muudatused, lõpetamised
  • Palgaarvestus
  • Puhkusearvestus
  • Haigekassa ja töötukassaga suhtlemine
  • Käskkirjade, korralduste koostamine
  • Töösisekorra eeskirjade koostamine
  • Tööohutusjuhendite koostamine
  • Töötervihoiutegevuse koostamine